Jhon Rumadan, SH

Nama : Jhon Rumadan, SH
TTL : Kwaos, 19 Agustus 1968
Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Alamat : Jl. AR. Unawekla – Bula
Partai : PKPI
Dapil : III Seram Timur – Tutuk Tolu
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT ORGANISASI
Organisasi Jabatan Tahun