Jasali Keliwar, S.Pd.I

 

Nama : Jasali Keliwar, S.Pd.I
TTL : Sera, 09 November 1986
Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Alamat : Jl. Kampung Gorom – Bula
Partai : Nasdem
Dapil : II Gorom – Wakate
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT ORGANISASI
Organisasi Jabatan Tahun