Agil Rumakat, SP

Nama : Agil Rumakat, SP
TTL : Keffing, 06 Mei 1969
Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Alamat : Jl. AR. Unawekla – Bula
Partai : Golkar
Dapil : III Seram Timur – Tutuk Tolu
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT ORGANISASI
Organisasi Jabatan Tahun