Abdullah Kelilauw, S.Pd

Nama : Abdullah Kelilauw, S.Pd
TTL : Ruku ruku, 05 September 1975
Agama : Islam
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Alamat : Jl. AR. Unawekla – Bula
Partai : PKPI
Dapil : II Gorom – Wakate
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT ORGANISASI
Organisasi Jabatan Tahun